Turvallisemman tilan periaatteet | Rakastajat-teatteri

Tervetuloa teatteriin! Tutustu turvallisuusohjeisiimme.

Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita

Rakastajat-teatterin henkilökunta on sitoutunut noudattamaan alla olevia turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme Sinua ottamaan periaatteet huomioon myös omassa toiminnassasi!

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteita rikkovaa käytöstä, ota paikan päällä yhteyttä ravintolahenkilökuntaamme tai jälkikäteen Rakastajat-teatterin vastaavaan tuottajaan Karoliina Ailasmaahan (karoliina@rakastajat.fi).


Olettaminen ja yleistäminen – Tunnista ennakkoluulosi!
​​​​​​​On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena. Pyri aktiivisesti vaikuttamaan sanavalinnoilla, toimintatavoilla ja avoimuudella siihen, ettet olettaisi toisen puolesta mitään hänen sukupuolestaan, seksuaalisuudestaan, elämäntilanteestaan, identiteetistään, peloistaan jne. Älä yleistä omia kokemuksiasi muita koskeviksi.

Ei on ei – Kunnioita rajoja!
Kunnioita jokaisen fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Mahdollisuus vetää omat rajat ja kyky ottaa vastaan toisten rajanvedot on turvallisuuskysymys. Näissä tilanteissa ei ole syytä olla puolustuskannalla, sillä rajojen vetäminen ei ole kritiikki tai hyökkäys persoonaasi kohtaan. Älä koskettele, tuijota tai muutoin fyysisesti ahdistele ilman toisen suostumusta. Älä utele yksityisasioista, painosta kyselemällä tai vaienna toisia. Ei:n sanominen tarkoittaa aina ei:tä. ​​​​​​​

Kunnioitus – Jokaisella on oikeus olla oma itsensä!
Kunnioita kaikkia tilaisuuteen osallistuvia kyseenalaistamatta erilaisuutta. Salli ihmisten olla omia itsejään. Ota huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat, ja anna niille tilaa. Kaiken pohjalla on käsitys jakamattomasta ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille.

Kieli ja viestintä – Kommunikoi selkeästi!
Pyri puhumaan niin, että jokainen ymmärtää. Käytä mahdollisuuksien mukaan vain ilmaisuja, jotka eivät sulje keskustelusta ulos. Pyri keskustelemaan ja toimimaan hyökkäämättä, antaen kuitenkin tunteille tilaa.

Taltiointi – Kysy lupa ennen kuvaamista!​​​​​​​
Pyydäthän luvan kaikilta, joita kuvaat tai muuten taltioit tilaisuuksissa. Huomaathan, että teatteriesityksiä ei saa kuvata tai taltioida, ellei toisin mainita. Kuvaa julkisissa tilaisuuksissa hyvien tapojen mukaisesti.

Ota vastuuta!
Hyvää tarkoittavasta asenteesta huolimatta kaikki tekevät joskus virheitä. Huonoa käytöstä ei kuitenkaan voi selitellä esimerkiksi päihtymyksellä. Muista vastuunotto ja anteeksipyyntö, kun tilanne sitä vaatii. ​​​​​​​


Turvallisempien tilojen käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista, joissa on haluttu varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat henkilöt voivat olla paikalla omana itsenään, ilman pelkoa toiseuttavasta käytöksestä tai väkivallasta.