Tervetuloa teatteriin! Tutustu turvallisuusohjeisiimme.

Yleisötyö


Rakastajat-teatteri tekee vaikuttamistyötä osana toimintaansa. Pyrimme siihen, että teatterin ja kulttuurin saavutettavuus paranisi toimintamme myötä.


Tule nähdyksi

Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa ja lisätään nuorten itsetuntemusta. Samalla sujuvoitetaan koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan nuorisoalalle materiaaleja työskentelyn tueksi ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.

Rakastajat-teatteri on yksi Tule nähdyksi -hankkeen toteuttajista yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Q-teatterin, Tarinateatteri Voxin ja Vamos Helsingin kanssa.


Naisten ja tyttöjen kahvila

Naisten ja tyttöjen kahvilan tarkoitus on saattaa naisia ja tyttöjä eri kulttuuritaustoista vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Kohtaamisten tarkoitus on tukea maahanmuuttajanaisten toimintakykyä ja osallisuutta aktiivisina kansalaisina. Naiset ja tytöt ovat ryhmä, jolle kotoutuminen saattaa olla erityisen hankalaa, vaikka he ovat keskeisessä asemassa kotoutumisprosessin kannalta. Tätä kautta edistämme myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kahvilatoiminnan lisäksi olemme pyrkineet tarjoamaan turvapaikanhakijoille tuntitöitä teatterin keittiössä, narikassa, ravintolassa ja lipunmyynnissä.

Rakastajat-teatteri on järjestänyt naisten ja tyttöjen kansainvälistä kahvilatoimintaa ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Kahvilatoiminnan yhteistyökumppanina ovat toimineet MLL Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -hanke, SPR, Keski-Porin Seurakunta sekä Porin kaupunki.


Kaupunkidramaturgi

Rakastajat-teatteri toimii yhteistyössä Uuden näytelmän ohjelman kanssa. Osana yhteistyötä dramaturgi Valto Kuuluvainen on toiminut Rakastajat-teatterin kaupunkidramaturgina. Hänen tehtäviinsä kuuluu teatterin kehitystyö ja brändin kirkastaminen. Kuuluvainen pohtii keinoja vahvistaa Rakastajat-teatterin roolia Porissa nyt ja tulevaisuudessa, unohtamatta kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


Yleisösaalistaja

Käsikirjoittaja-ohjaaja Elina Izarra on toiminut Rakastajat-teatterissa yleisösaalistajana. Hän on vieraillut toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa vetämässä työpajoja, joiden tarkoitus on kannustaa nuoria esittävien taiteiden pariin. Työpajoissa kartoitetaan nuorten asenteita esittävää taidetta kohtaan, minkälaisista asioista he ovat kiinnostuneet ja minkälaisia teoksia he haluaisivat nähdä. Työpajojen lisäksi Elina on tuonut opiskelijaryhmiä katsomaan Rakastajat-teatterin harjoituksia ja esityksiä.